Εξ αποστάσεως παρακολούθηση

Με τη χρήση της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας διαδικτυακής παρακολούθησης, είναι εφικτή η εξ αποστάσεως συμβουλευτική. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα συμβάλλοντας αισθητά στην επίτευξη των στόχων.