Μέτρηση βασικού μεταβολισμού

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός, δηλαδή οι θερμίδες που δαπανά ο καθένας μας καθημερινά ώστε να συντηρήσει τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού του (καρδιακή, εγγεφαλική και αναπνευστική λειτουργία, σταθερή θερμοκρασία σώματος) διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο.

Οι παράμετροι που τον επηρεάζουν είναι η σύσταση του σώματος, η ηλικία, τα επίπεδα άσκησης, το φύλο, η κατάσταση της υγείας, αλλά και η γενετική προδιάθεση. Η εκτίμηση του Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού είναι άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που θέτουμε.